Atrinkti kandidatai

Atrankos procedūrą įveikę kandidatai įtraukiami į rezervo sąrašą, iš kurio visos ES institucijos gali pačios tiesiogiai rinktis darbuotojus. Rezervo sąrašas – tai duomenų bazė, kurioje saugoma informacija apie konkrečias atrankos procedūras įveikusių kandidatų duomenis, gebėjimus ir galimybes pradėti dirbti.

Įtraukimas į rezervo sąrašą nėra garantija, kad kandidatas bus įdarbintas, bet vidutiniškai 50 % kandidatų įdarbinama per 7 mėnesius. Rezervo sąrašai paprastai galioja vienus metus (specialistų – trejus metus), jų galiojimas gali būti pratęsiamas atsižvelgiant į institucijų poreikius.

Kai atsiranda laisva darbo vieta, institucijos peržiūri konkurso laimėtojų duomenis, kad atsirinktų tuos, kurie geriausiai atitinka jų poreikius (pvz., išsilavinimo, profesinės patirties ir kalbų mokėjimo požiūriu). Institucijos taip pat gali nuspręsti skelbti informaciją apie laisvas darbo vietas per atitinkamas atrankos procedūras atrinktiems asmenims.

Atsižvelgus į institucijų poreikius, joms nustatomos kvotos, kiek kandidatų iš sąrašo jos gali įdarbinti. Po trijų arba šešių mėnesių nuo rezervo sąrašo paskelbimo kvotos paprastai panaikinamos ir institucijos gali iš jo rinktis kandidatus be apribojimų. Atsižvelgiant į institucijų įdarbinimo poreikius, kvotų galiojimas gali būti pratęstas iki šešių mėnesių, kai tai bendro profilio konkursas, ir nuo vienų iki kelerių metų, kai tai specialistų konkursas.

Institucijos pačios kviečia atrinktus kandidatus į pokalbį, o po to, atsižvelgdamos į pokalbio rezultatus, gali pateikti oficialų darbo pasiūlymą. Dėl praktinių priežasčių prieš priimant sprendimą dėl įdarbinimo gali būti atlikta kandidatų sveikatos patikra.

Čia pateikiama nuorodų į atitinkamus visų ES institucijų ir agentūrų įdarbinimo puslapius.