Sekmīgie kandidāti

Sākumlapa > Sekmīgie kandidāti

Kandidāti, kuri ir izturējuši atlases procedūru, tiek iekļauti rezerves sarakstā, no kura visas ES iestādes var viņus izvēlēties, lai pieņemtu darbā. Bet kas notiks pēc tam?

Darbā pieņemšana iestādēs
 • Katrai iestādei darbā jāpieņem tik daudz darbinieku, lai šis skaits būtu proporcionāls tās lielumam un uzdevumiem.

 • Kad uzrodas vakance, iestādes pārbauda sekmīgo kandidātu profilus, lai atrastu tos, kuri vislabāk atbilst to vajadzībām (piemēram, pēc izglītības, darba pieredzes un valodu prasmēm). 

 • Uz interviju jūs var uzaicināt vairākas iestādes vai dienesti (un jūs var iekļaut rezerves sarakstā, ko izmanto vairākas iestādes).

 • Praktisku apsvērumu dēļ, pirms tiek pieņemts lēmums par kandidāta pieņemšanu darbā, viņam var nākties iziet veselības pārbaudi.

 • Jums ir tiesības noraidīt darba piedāvājumu, taču citi piedāvājumi pirms rezerves saraksta termiņa beigām netiek garantēti. 

 • Saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vispirms tiek izvērtēti tie kandidāti, kuri kā ierēdņi jau strādā kādā no iestādēm, un tikai pēc tam konkursu izturējušie, kuri iekļauti rezerves sarakstā.

Jūsu EPSO konts un CV
 • Savā EPSO profilā neaizmirstiet atjaunināt visu informāciju par sevi.

 • Tāpat augšupielādējiet un regulāri atjauniniet savu CV, ko vēlams sagatavot Europass formātā (izmantojot cilni "Augšupielādēt CV").

 • Nesūtiet iestādēm savu CV pats. Datubāzē, kurā iekļauti atlasi izturējušie kandidāti, iestādes atradīs gan jūsu CV un kompetences pasi, gan arī informāciju par jūsu pieejamību.

 • Jūs varat lūgt (izmantojot saziņas veidlapu), lai EPSO datubāzē atzīmē, ka noteiktu laikposmu neesat pieejams. Rezerves saraksta derīgums netiks attiecīgi pagarināts.

 • Ja vēlaties izveidot sava pieteikuma kopiju (arī saraksti ar EPSO), pēc iespējas drīzāk jums tā jāsaglabā un/vai jāizdrukā, jo sarakste kontā tiks glabāta tikai gadu.

Rezerves saraksts
 • Rezerves saraksts ir datubāze, kurā ir ziņas par visu kādu atlases procedūru izturējušo kandidātu profiliem, kompetenci un pieejamību.

 • Iekļaušana rezerves sarakstā negarantē pieņemšanu darbā, bet 7 mēnešu laikā darbu iegūst vidēji 50 % kandidātu.

 • Rezerves saraksti parasti ir derīgi vienu gadu (vai trīs gadus speciālistiem). Šo EPSO periodu var pagarināt atbilstoši iestāžu vajadzībām; parasti šādu lēmumu pieņem neilgi pirms saraksta derīguma termiņa beigām un publicē tīmekļa vietnē "EU Careers".

 • Saraksta sākotnējais derīguma termiņš tiek skaitīts no brīža, kad atlasi izturējušiem kandidātiem ir paziņots par viņu iekļaušanu rezerves sarakstā. Sākotnēji noteikto derīguma termiņu publicē rezerves sarakstu lapā.

 • Ja saraksts rezerves sarakstu lapā tiek publicēts novēloti, tas neietekmē darbā pieņemšanas procedūru.

 • Ja brīdī, kad beidzas rezerves saraksta derīguma termiņš, jau esat saņēmis oficiālu vēstuli no cilvēkresursu dienesta, jūsu pieņemšana darbā drīkst turpināties.

 • Pēc pārbaudes perioda beigām jaunpieņemto ierēdni vai nu pieņem pastāvīgā darbā, vai atlaiž. EPSO nevar nevienu ielikt atpakaļ rezerves sarakstā.

Kvotas
 • Iestādēm ir piešķirta noteikta atlasi izturējušo kandidātu kvota, kurus tās var pieņemt darbā no rezerves saraksta. Informācija par šo kvotu ir pieejama vienīgi EPSO un iestādēm.

 • Kvotas nosaka uz noteiktu laiku atbilstoši konkrētas(-u) iestādes(-žu) vajadzībām pēc darbiniekiem.

 • Ja kandidāts no saraksta tiek pieņemts darbā laikā, kad piemērojamas kvotas, attiecīgajai(-ajām) iestādei(-ēm) šāda pieņemšana darbā ir jāapstiprina.

 • Parasti kvotas tiek atceltas trīs vai sešus (atsevišķos gadījumos attiecībā uz noteiktiem speciālistu konkursiem) mēnešus pēc rezerves saraksta publicēšanas, taču šīs kvotas var piemērot ilgāk, ja attiecīgā(-ās) iestāde(-es) tam piekrīt.

Piekļuve darba piedāvājumiem
 • Darba piedāvājumu sistēma ļauj jums aplūkot vakances saistībā ar konkursu(-iem), kuru(-us) esat izturējis. Šīm vakancēm varat pieteikties līdz pat rezerves saraksta termiņa beigām.

 • Par vakanču publicēšanu jūsu EPSO kontā gādā attiecīgās iestādes. Tās arī izlemj, kurā(-os) sarakstā(-os) izsludināt vakances.

 • Iestādēm nav pienākuma izsludināt vakances visiem vai daļai atlasi izturējušo kandidātu.

 • Ja jūsu rezerves sarakstam tiek piemērotas kvotas, iespējams, nevarēsiet pieteikties uz vakancēm līdz pat kvotu atcelšanai.

 • Ja kāda iestāde būs publicējusi savas vakances, savā EPSO kontā jūs redzēsiet, ka pie attiecīgā konkursa virsrakstjosla "Parādīt vakances" ir iekrāsota zilā krāsā.  

 • Zem tās varat iepazīties ar vakanču sarakstu, kurā norādīts katras vakances kods, amata nosaukums un iestāde, kura izsludinājusi konkrēto vakanci.

 • Noklikšķinot uz vakances, uzzināsiet, kur atrodas darbavieta, kādi ir pienākumi un uzdevumi, kā arī kontaktinformāciju.

 • Pārbaudiet savu EPSO kontu regulāri, jo iestādes savas vakances var publicēt jebkurā laikā un pieteikšanās termiņš var būt ļoti īss. Jūs nesaņemsiet informāciju automātiski uzreiz pēc jaunas vakances publicēšanas. 

 • Piesakoties uz kādu vakanci, pārliecinieties, vai atbilstat visiem kritērijiem, vai jūsu CV ir atjaunināts un vai motivācijas vēstulē esat norādījis pareizo atsauci uz konkursu.

 • Ņemiet vērā, ka varēsiet redzēt arī paziņojumus par dažām tādām Komisijas vakancēm, kas atbilst jūsu rezerves saraksta kategorijai (piem., AST-SC, AST vai AD), bet kuru pieteikšanās kritērijiem neatbilstat. Piemēram, ja tas ir AST3 pakāpes amats, bet jūs esat iekļauts AST1 rezerves sarakstā, tad kritērijiem neatbilstat.

 • Ja jums rodas jautājumi par atbilstību kritērijiem vai citiem aspektiem saistībā ar vakanci vai darbā pieņemšanas procedūru, sazinieties ar darbā pieņemošajiem dienestiem, izmantojot paziņojumā par vakanci norādīto kontaktinformāciju.

 • Pieteikumu sūtiet tikai un vienīgi iestādei, kas pieņem darbā, nevis EPSO, jo ar darbā pieņemšanu nodarbojas pašas attiecīgās iestādes.

Noderīgas saites
 • Portālā “Europa” atradīsiet pārskatu par visām ES iestādēm, kas atlasa darbiniekus no EPSO rezerves sarakstiem, kā arī saites uz to īpaši izveidotajām lapām par pieņemšanu darbā.

 • Ja jums ir jautājumi par konkrētu vakanci, sazinieties ar darbā pieņemošo dienestu, izmantojot paziņojumā par vakanci norādīto kontaktinformāciju.

 • Varat sazināties ar mums arī tad, ja jums rodas citi jautājumi par turpmākajiem soļiem vai iespējām tikt pieņemtam darbā.

Ņemiet vērā, ka ikvienā atlases procedūrā tās tiesiskais regulējums ir izklāstīts paziņojumā par konkursu un Atklātos konkursus reglamentējošajos noteikumos. Šajā lapā pieejamā informācija sagatavota vienīgi nolūkā sniegt papildu norādījumus.