Sekmīgie kandidāti

Kandidāti, kuri ir izturējuši atlases procedūru, tiek iekļauti “rezerves sarakstā”, no kura visas ES iestādes var pašas viņus pieņemt darbā. Rezerves saraksts ir datubāze, kurā ir ziņas par visu kādu atlases procedūru izturējušo kandidātu profilu, kompetenci un pieejamību.

Iekļaušana rezerves sarakstā negarantē pieņemšanu darbā, bet 7 mēnešu laikā darbu iegūst vidēji 50 % kandidātu. Parasti rezerves saraksts ir derīgs vienu gadu (speciālistiem trīs gadus), un atbilstoši iestāžu vajadzībām to var pagarināt.

Kad rodas vakance, iestādes pārbauda sekmīgo kandidātu profilus, lai noteiktu tos, kuri vislabāk atbilst to vajadzībām (piemēram, izglītību, profesionālo pieredzi un valodu prasmes). Iestādes var arī publicēt pieejamās vakances attiecīgo atlases procedūru izturējušajiem kandidātiem.

Iestādēm ir piešķirta kvota, cik kandidātu tās var pieņemt darbā no saraksta atbilstoši savām vajadzībām. Šī kvota parasti tiek atcelta trīs vai sešus mēnešus pēc rezerves saraksta publicēšanas, un tad iestādes pieņemt darbā, cik cilvēku vēlas. Atkarībā no iestāžu vajadzībām pēc darba rokām kvotu termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem plaša profila kandidātiem un no viena līdz vairākiem gadiem speciālistiem.

Sekmīgos kandidātus iestādes var uzaicināt uzreiz uz interviju un atkarībā no iznākuma izteikt oficiālu darba piedāvājumu. Praktisku apsvērumu dēļ, pirms tiek pieņemts lēmums par kandidāta pieņemšanu darbā, viņiem var nākties veikt veselības pārbaudi.

Šeit var atrast saites uz visu ES iestāžu un aģentūru lapām par darbā pieņemšanu.