Geslaagde kandidaten

Kandidaten die voor de selectieprocedure slagen, worden op een reservelijst geplaatst. Alle EU-instellingen kunnen rechtstreeks mensen van de reservelijst in dienst nemen. De reservelijst is een database met informatie over het profiel, de vaardigheden en de beschikbaarheid van alle geslaagde kandidaten die aan een bepaalde selectieprocedure hebben meegedaan.

Wie op de reservelijst staat, is niet zeker van een baan, maar ongeveer de helft van hen wordt binnen zeven maanden in dienst genomen. Een reservelijst is doorgaans één jaar geldig (drie jaar voor specialisten), maar deze termijn kan worden verlengd als de instellingen dit nodig vinden.

Bij een vacature kijken de instellingen welke geslaagde kandidaat het best past bij het functieprofiel (bijvoorbeeld qua opleiding, beroepservaring en talenkennis). Ze kunnen de geslaagden van selectieprocedures ook informeren over openstaande vacatures.

De instellingen krijgen op basis van hun behoeften een quotum toegewezen van kandidaten waaruit ze kunnen kiezen. De quota vervallen meestal drie of zes maanden na het verschijnen van de reservelijst, waarna de instellingen geheel vrij zijn in hun keuze. De termijn kan worden verlengd met zes maanden voor generalisten of enkele jaren voor specialisten, afhankelijk van de behoeften van de instellingen.

De instellingen kunnen geslaagde kandidaten uitnodigen voor een sollicitatiegesprek en hun eventueel, afhankelijk van het resultaat daarvan, een formeel aanbod doen. Om praktische redenen kan een kandidaat al worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek, nog voor er een besluit is gevallen over een eventuele benoeming.

Neem een kijkje op de pagina Werken voor de EU, die doorlinkt naar de relevante webpagina's van de Europese instellingen en agentschappen.