Laureaci

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli procedurę selekcji, trafiają na ˆˆ„listę rezerwową”, z której wszystkie instytucje UE mogą ich bezpośrednio rekrutować. „Lista rezerwowa” to baza danych zawierająca informacje o profilu, kompetencjach i dyspozycyjności wszystkich laureatów wyłonionych w danej procedurze naboru.

Fakt, że dany kandydat znalazł się na liście rezerwowej, nie gwarantuje mu zatrudnienia. Średnio jednak 50 proc. kandydatów jest zatrudnianych w ciągu 7 miesięcy. Listy rezerwowe zazwyczaj są ważne przez jeden rok (trzy lata w przypadku konkursów na stanowiska wymagające określonej specjalizacji). Okres ten może zostać przedłużony w zależności od potrzeb instytucji.

Jak tylko pojawi się wakat, instytucja przegląda profile kandydatów, aby wyłonić osoby, które najlepiej odpowiadają jej potrzebom (na przykład pod względem wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy znajomości języków). Instytucje mogą również poinformować laureatów, wyłonionych w danej procedurze naboru, o dostępnych wakatach.

Instytucje mają przypisaną liczbę kandydatów (tzw. kwota), których mogą zatrudnić z danej listy rezerwowej. Kwoty te są ustalane w oparciu o potrzeby poszczególnych instytucji i są zazwyczaj znoszone po upływie trzech lub sześciu miesięcy od daty opublikowania listy rezerwowej – instytucje mogą wtedy zatrudniać wyselekcjonowanych kandydatów bez żadnych ograniczeń. Okres obowiązywania kwoty może zostać przedłużony do sześciu miesięcy w przypadku konkursów ogólnych oraz od jednego do kilku lat w przypadku konkursów dla specjalistów, w zależności od potrzeb instytucji.

Instytucje kontaktują się bezpośrednio z laureatami, aby zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną, i w zależności od jej wyniku mogą złożyć kandydatowi oficjalną ofertę pracy. Ze względów praktycznych przed formalnym przyjęciem do pracy wybrany kandydat może zostać poddany badaniom lekarskim.

Tutaj znajdziesz linki do odpowiednich stron na temat rekrutacji we wszystkich instytucjach i agencjach UE.