Úspešní uchádzači

Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie, sú zaradení do rezervného zoznamu, z ktorého môžu všetky inštitúcie EÚ priamo najímať zamestnancov. „Rezervný zoznam“ je databáza obsahujúca informácie o profile, schopnostiach a dostupnosti všetkých úspešných uchádzačov v konkrétnom výberovom konaní.

Zaradenie do rezervného zoznamu nezaručuje ponuku zamestnania, v priemere je však 50 % uchádzačov prijatých do 7 mesiacov. Rezervné zoznamy sú zvyčajne platné jeden rok (alebo tri roky v prípade špecializovaných pozícií) a ich platnosť môže byť predĺžená v závislosti od potrieb inštitúcií.

Ak sa uvoľní pracovné miesto, inštitúcie preskúmajú profily úspešných uchádzačov s cieľom identifikovať tých, ktorí najviac vyhovujú ich potrebám (napr. pokiaľ ide o vzdelanie, odbornú prax a jazykové zručnosti). Inštitúcie sa môžu rozhodnúť, že poskytnú informácie o voľných miestach úspešným uchádzačom príslušných výberových konaní.

Inštitúcie dostávajú pridelené kvóty na uchádzačov, ktorých môžu prijať z tohto zoznamu na základe ich potrieb. Tieto kvóty sa zvyčajne prestanú uplatňovať tri alebo šesť mesiacov po uverejnení daného rezervného zoznamu a inštitúcie majú potom možnosť najať ktoréhokoľvek uchádzača. Platnosť kvót sa môže predĺžiť až na šesť mesiacov pre všeobecné pozície a jeden až niekoľko rokov pre špecializované pozície v závislosti od potrieb inštitúcií.

Inštitúcie môžu priamo kontaktovať úspešných kandidátov, pozvať ich na pohovor a v závislosti od výsledku im formálne ponúknuť pracovné miesto. Z praktických dôvodov je možné, že uchádzači budú musieť pred prijatím rozhodnutia o vymenovaní podstúpiť lekársku prehliadku.

Pozrite si odkazy na príslušné stránky týkajúce sa náboru zamestnancov všetkých inštitúcií a agentúr EÚ.