Uspešni kandidati

Kandidati, ki uspešno opravijo izbirni postopek, so uvrščeni na rezervni seznam, s katerega vse institucije EU neposredno zaposlujejo kadre. Rezervni seznam je zbirka podatkov o profilu, kompetencah in razpoložljivosti vseh uspešnih kandidatov v določenem izbirnem postopku.

Uvrstitev na rezervni seznam ne jamči tudi zaposlitve, toda povprečno 50 % kandidatov se v 7 mesecih zaposli v institucijah. Rezervni seznami navadno veljajo eno leto (tri leta za specialiste), glede na potrebe institucij se veljavnost lahko tudi podaljša.

Ko se v instituciji sprosti delovno mesto, institucija preveri profile uspešnih kandidatov na seznamu in izbere kandidata, ki najbolj ustreza njenim potrebam (denimo po izobrazbi, poklicnih izkušnjah in znanju jezikov). Institucija se lahko odloči tudi za objavo prostih delovnih mest na računih uspešnih kandidatov iz ustreznih izbirnih postopkov.

Glede na potrebe institucij se določi kvota kandidatov, ki jih lahko posamezna institucija zaposli s seznama – kvota navadno velja tri ali šest mesecev od objave rezervnega seznama, nato lahko institucije zaposlujejo brez omejitev. Kvote za splošne profile se lahko podaljšajo še za šest mesecev, za specialiste za eno do več let, odvisno od zaposlitvenih potreb institucij.

Institucija uspešne kandidate neposredno povabi na razgovor in jim, če ga uspešno opravijo, uradno ponudi zaposlitev. Pred sprejetjem odločitve o zaposlitvi kandidati iz praktičnih razlogov opravijo tudi zdravniški pregled.

Povezave na zaposlitvene strani vseh institucij in agencij EU.