Kommande steg

Förstasida > Kommande steg

De sökande som blir godkända i ett urvalsförfarande förs upp på en reservlista. EU-institutionerna anställer sedan direkt från listan. Men vad händer nu?

Institutionerna rekryterar

 • Alla institutioner anställer personal utifrån sin storlek och sitt uppdrag.

 • När en institution har en ledig tjänst tittar man på de godkända sökandenas profiler för att hitta de personer som bäst matchar behoven (t.ex. i fråga om utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper). 

 • Du kan kallas till intervju av flera institutioner eller avdelningar (för de reservlistor som flera institutioner får rekrytera från).

 • Av praktiska skäl kan du också få göra en läkarundersökning innan institutionen fattar beslut om anställning.

 • Du har rätt att tacka nej till ett erbjudande om anställning, men det finns inga garantier för att du erbjuds ett annat jobb innan reservlistan löper ut. 

 • Enligt tjänsteföreskrifterna ska anställda som redan arbetar inom EU-institutionerna prioriteras för en ledig tjänst innan institutionerna får rekrytera från en reservlista.

Ditt Epsokonto och cv

 • Se till att alla personuppgifter i ditt Epsokonto är aktuella.

 • Du bör också ladda upp ditt cv och uppdatera det regelbundet, helst i Europass-format (i fliken ”ladda upp ditt cv”).

 • Du behöver inte skicka ditt cv direkt till de olika EU-institutionerna. Institutionerna kan se cv, kompetenspass och uppgifter om när du är tillgänglig i databasen över godkända sökande.

 • Du kan be Epso ange i databasen att du inte är tillgänglig under en viss period (via kontaktformuläret). Däremot förlängs inte reservlistan av detta skäl.

 • Om du vill arkivera en fullständig kopia av din ansökan (inkl. korrespondens med Epso) ska du spara eller skriva ut den snarast möjligt. Korrespondensen sparas nämligen bara i ditt konto i ett år.

Reservlista

 • Reservlistan är i själva verket en databas med uppgifter om profil, kompetens och tillgänglighet för alla sökande som godkänts i ett visst urvalsförfarande.

 • Att vara med på reservlistan är ingen garanti för att du ska få en anställning, men i genomsnitt anställs 50 procent av de sökande på listan inom sju månader.

 • Reservlistorna är vanligtvis giltiga i ett år (eller tre år för specialister), men Epso kan förlänga giltighetstiden i enlighet med institutionernas behov. Ett sådant beslut fattas oftast kort tid innan en lista löper ut och beslutet publiceras på vår webbplats.

 • En lista börjar gälla i det ögonblick då de godkända sökandena underrättas om att de finns med på reservlistan. Den ursprungliga giltighetstiden offentliggörs på sidan med reservlistor.

 • Rekryteringsprocessen påverkas inte av om publiceringen på sidan med reservlistor blir försenad.

 • Om du redan har fått ett brev med ett officiellt anställningserbjudande från en personalavdelning när listan löper ut kan rekryteringen ändå genomföras.

 • Om du godkänns efter provanställningen får du en fast tjänst. Annars måste du tyvärr sluta. Du kan inte bli uppsatt på reservlistan igen.

Kvoter

 • Institutionerna tilldelas vissa kvoter av godkända sökande som de kan anställa från reservlistan. Bara Epso och institutionerna känner till hur stora kvoterna är.

 • Kvoterna bygger på institutionernas rekryteringsbehov under en viss period.

 • Rekrytering från listan under den period då kvoterna tillämpas kräver de berörda institutionernas godkännande.

 • Kvoterna gäller vanligtvis bara i tre eller sex månader (när det gäller vissa uttagningsprov för specialister) efter publiceringen av reservlistan, men kan förlängas efter godkännande av de berörda institutionerna.

Lediga tjänster

 • I systemet för platsannonser kan du se lediga tjänster för det uttagningsprov som du godkändes i. Du kan söka de här tjänsterna fram till dess att din reservlista löper ut.

 • Institutionerna ansvarar för publiceringen av platsannonserna i ditt Epsokonto. De bestämmer vilka tjänster som ska kunna sökas av godkända sökande på olika listor.

 • Institutionerna är inte skyldiga att låta alla godkända sökande söka deras lediga tjänster.

 • Om kvoter gäller för din reservlista får du kanske inte tillgång till platsannonserna förrän kvoterna har hävts.

 • När institutionerna publicerar lediga tjänster, ser du ”Visa platsannonser” i den blå titelrubriken för det aktuella uttagningsprovet i ditt Epsokonto. 

 • Du ser en lista med platsannonser med uppgift om ansökningsnummer, befattning och vilken institution som erbjuder tjänsten.

 • Klickar du på en annons ser du fler uppgifter som ort, arbetsuppgifter och kontaktuppgifter.

 • Du bör regelbundet kolla ditt Epsokonto eftersom institutionerna kan publicera lediga tjänster när som helst och ansökningstiden kan vara mycket kort. Du får inget automatiskt meddelande när nya platsannonser läggs ut. 

 • Om du vill söka ett jobb bör du först förvissa dig om att du är behörig att söka, att ditt cv är aktuellt och att du i ditt följebrev anger numret på uttagningsförfarandet du deltog i.

 • Tänk på att du för vissa av kommissionens lediga tjänster kan se platsannonser som gäller din kategori (AST-SC, AST eller AD), men som du inte är behörig att söka till. Om det är en AST 3-tjänst, men du finns med på en reservlista för AST 1 så är du inte behörig att söka.

 • Om du har frågor om din behörighet, en ledig tjänst eller rekryteringsprocessen, ska du kontakta den rekryterande avdelningen med de kontaktuppgifter som finns i platsannonsen.

 • Du ska skicka din ansökan till den rekryterande institutionen och inte till Epso eftersom all rekrytering sköts av institutionerna själva.

Länkar

 • Det finns en översikt över alla EU-institutioner som rekryterar från Epsos reservlistor och länkar till deras särskilda sidor om rekrytering på webbplatsen Europa.eu.

 • Om du har frågor om en viss ledig tjänst ska du kontakta den rekryterande avdelningen med hjälp av kontaktuppgifterna i platsannonsen.

 • Du kan också kontakta oss om du har frågor om vad du kan vänta dig härnäst eller om du vill meddela att du tillfälligtvis inte är tillgänglig för rekrytering.

 

Obs: I meddelandet om allmänt uttagningsprov och bestämmelserna för allmänna uttagningsprov fastställs reglerna för varje urvalsförfarande. Den här sidan innehåller enbart ytterligare vägledning.