Godkända sökande

Förstasida > Godkända sökande

De sökande som blir godkända i ett urvalsförfarande förs upp på en reservlista. EU-institutionerna anställer sedan direkt från listan. Men vad händer nu?

Institutionerna rekryterar
 • Alla institutioner anställer personal utifrån sin storlek och sitt uppdrag.

 • När en institution har en ledig tjänst tittar man på de godkända sökandenas profiler för att hitta de personer som bäst matchar behoven (t.ex. i fråga om utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper). 

 • Du kan kallas till intervju av flera institutioner eller avdelningar (för de reservlistor som flera institutioner får rekrytera från).

 • Av praktiska skäl kan du också få göra en läkarundersökning innan institutionen fattar beslut om anställning.

 • Du har rätt att tacka nej till ett erbjudande om anställning, men det finns inga garantier för att du erbjuds ett annat jobb innan reservlistan löper ut. Tänk också på att en kommentar kan läggas till i din dossier.

 • Enligt tjänsteföreskrifterna ska anställda som redan arbetar inom EU-institutionerna prioriteras för en ledig tjänst innan institutionerna får rekrytera från en reservlista.

Ditt Epsokonto och cv
 • Se till att alla personuppgifter i ditt Epsokonto är aktuella.

 • Du bör också ladda upp ditt cv och uppdatera det regelbundet, helst i Europass-format (i fliken ”ladda upp ditt cv”).

 • Du behöver inte skicka ditt cv direkt till de olika EU-institutionerna. Institutionerna kan se cv, kompetenspass och uppgifter om när du är tillgänglig i databasen över godkända sökande.

 • Du kan be Epso ange i databasen att du inte är tillgänglig under en viss period (via kontaktformuläret). Däremot förlängs inte reservlistan av detta skäl.

 • Om du vill arkivera en fullständig kopia av din ansökan (inkl. korrespondens med Epso) ska du spara eller skriva ut den snarast möjligt. Korrespondensen sparas nämligen bara i ditt konto i ett år.

Reservlista
 • Reservlistan är i själva verket en databas med uppgifter om profil, kompetens och tillgänglighet för alla sökande som godkänts i ett visst urvalsförfarande.

 • Att vara med på reservlistan är ingen garanti för att du ska få en anställning, men i genomsnitt anställs 50 procent av de sökande på listan inom sju månader.

 • Reservlistorna är vanligtvis giltiga i ett år (eller tre år för specialister), men Epso kan förlänga giltighetstiden i enlighet med institutionernas behov. Ett sådant beslut fattas oftast kort tid innan en lista löper ut och beslutet publiceras på vår webbplats.

 • En lista börjar gälla i det ögonblick då de godkända sökandena underrättas om att de finns med på reservlistan. Den ursprungliga giltighetstiden offentliggörs på sidan med reservlistor.

 • Rekryteringsprocessen påverkas inte av om publiceringen på sidan med reservlistor blir försenad.

 • Om du redan har fått ett brev med ett officiellt anställningserbjudande från en personalavdelning när listan löper ut kan rekryteringen ändå genomföras.

 • Om du godkänns efter provanställningen får du en fast tjänst. Annars måste du tyvärr sluta. Du kan inte bli uppsatt på reservlistan igen.

Kvoter
 • Institutionerna tilldelas vissa kvoter av godkända sökande som de kan anställa från reservlistan. Bara Epso och institutionerna känner till hur stora kvoterna är.

 • Kvoterna bygger på institutionernas rekryteringsbehov under en viss period.

 • Rekrytering från listan under den period då kvoterna tillämpas kräver de berörda institutionernas godkännande.

 • Kvoterna gäller vanligtvis bara i tre eller sex månader (när det gäller vissa uttagningsprov för specialister) efter publiceringen av reservlistan, men kan förlängas efter godkännande av de berörda institutionerna.

Lediga tjänster
 • I systemet för platsannonser kan du se lediga tjänster för det uttagningsprov som du godkändes i. Du kan söka de här tjänsterna fram till dess att din reservlista löper ut.

 • Institutionerna ansvarar för publiceringen av platsannonserna i ditt Epsokonto. De bestämmer vilka tjänster som ska kunna sökas av godkända sökande på olika listor.

 • Institutionerna är inte skyldiga att låta alla godkända sökande söka deras lediga tjänster.

 • Om kvoter gäller för din reservlista får du kanske inte tillgång till platsannonserna förrän kvoterna har hävts.

 • När institutionerna publicerar lediga tjänster, ser du ”Visa platsannonser” i den blå titelrubriken för det aktuella uttagningsprovet i ditt Epsokonto. 

 • Du ser en lista med platsannonser med uppgift om ansökningsnummer, befattning och vilken institution som erbjuder tjänsten.

 • Klickar du på en annons ser du fler uppgifter som ort, arbetsuppgifter och kontaktuppgifter.

 • Du bör regelbundet kolla ditt Epsokonto eftersom institutionerna kan publicera lediga tjänster när som helst och ansökningstiden kan vara mycket kort. Du får inget automatiskt meddelande när nya platsannonser läggs ut. 

 • Om du vill söka ett jobb bör du först förvissa dig om att du är behörig att söka, att ditt cv är aktuellt och att du i ditt följebrev anger numret på uttagningsförfarandet du deltog i.

 • Tänk på att du för vissa av kommissionens lediga tjänster kan se platsannonser som gäller din kategori (AST-SC, AST eller AD), men som du inte är behörig att söka till. Om det är en AST 3-tjänst, men du finns med på en reservlista för AST 1 så är du inte behörig att söka.

 • Om du har frågor om din behörighet, en ledig tjänst eller rekryteringsprocessen, ska du kontakta den rekryterande avdelningen med de kontaktuppgifter som finns i platsannonsen.

 • Du ska skicka din ansökan till den rekryterande institutionen och inte till Epso eftersom all rekrytering sköts av institutionerna själva.

Länkar
 • Det finns en översikt över alla EU-institutioner som rekryterar från Epsos reservlistor och länkar till deras särskilda sidor om rekrytering på webbplatsen Europa.eu.

 • Om du har frågor om en viss ledig tjänst ska du kontakta den rekryterande avdelningen med hjälp av kontaktuppgifterna i platsannonsen.

 • Du kan också kontakta oss om du har frågor om vad du kan vänta dig härnäst eller om du vill meddela att du tillfälligtvis inte är tillgänglig för rekrytering.

Obs: I meddelandet om allmänt uttagningsprov och bestämmelserna för allmänna uttagningsprov fastställs reglerna för varje urvalsförfarande. Den här sidan innehåller enbart ytterligare vägledning.