Hoppa till huvudinnehåll

Handläggare och experter på områdena försvarsindustri och rymdfrågor

Har du erfarenhet av försvarsindustri eller rymdfrågor? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt team? Fortsätt att läsa om det stämmer in på dig.

EU-kommissionen söker handläggare (AD 7) och experter (AD 9) på områdena försvarsindustri och rymdfrågor. Om du anställs får du främst jobba på kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor (GD Defis).

Vi söker dig som passar in på någon av profilerna nedan. Tänk på att du bara kan söka till ett område och en lönegrad inom det området.

  • Område 1 – Försvarsindustri

Handläggare (lönegrad AD 7): Du får bland annat jobba med att utforma och övervaka EU:s politik för försvarsindustrin och den inre marknaden för försvarsmateriel, fastställa finansieringsprioriteringar för EU:s försvarsprogram, övervaka och analysera teknik och marknadstrender på försvarsområdet och utforma och övervaka verksamhet för att stödja företagande och industri med koppling till försvaret.

Expert (lönegrad AD 9): Förutom arbetsuppgifterna ovan får du som expert också förhandla och följa komplicerade juridiska och administrativa överenskommelser, samordna och leda team och företräda kommissionen i diskussioner och förhandlingar med de främsta aktörerna i försvarssektorn.

  • Område 2 – Rymdfrågor

Handläggare (lönegrad AD 7): Du får bland annat jobba med att utforma EU:s rymdpolitik och genomföra EU:s rymdprogram, övervaka verksamhet inom rymdprogrammet, utforma och följa verksamhet som stöder företagande och industri på rymdområdet i EU och ta fram och övervaka insatser för att stärka synergieffekterna mellan EU:s rymdpolitik och rymdprogram och EU:s politik på andra områden.

Expert (lönegrad AD 9): Förutom arbetsuppgifterna ovan får du som expert också förhandla och följa komplicerade juridiska och administrativa överenskommelser på rymdområdet och samordna och leda team.

Som arbetsgivare erbjuder EU:s institutioner och organ en miljö där du omgiven av expertis har en mängd möjligheter att lära dig nya saker, öka din kompetens och gå vidare i din karriär. Där arbetar internationella team med personer från olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

För att kunna söka måste du vara medborgare i ett EU-land och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i engelska. Du måste också uppfylla följande krav som varierar beroende på område:

  • Handläggare (AD7): Område 1 och 2: Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, följt av minst sex års relevant yrkeserfarenhet eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet.
  • Experter (AD 9): Område 1 och 2: Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, följt av minst tio års relevant yrkeserfarenhet eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, följt av minst elva års relevant yrkeserfarenhet.

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på våra ansökningssidor.

Du kan söka från den 16 juni 2022.