Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling

Är du specialist på hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt team? Fortsätt att läsa om du har svarat ja.

EU-kommissionen söker just nu handläggare med yrkeserfarenhet inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling. Om du rekryteras som handläggare (löngegrad AD 6) kan du få arbeta på kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Agri) i Bryssel.

Du får främst jobba med att ta fram nya strategier och ny lagstiftning, genomföra gällande lagstiftning och pågående program, göra ekonomiska analyser och ta fram underlag för politiken. Dessutom kan du få förhandla fram och/eller övervaka handelsavtal, utvärdera olika åtgärder som GD Agri ansvarar för och företräda GD Agri i arbetsgrupper inom kommissionen och i kontakterna med EU-kommittéer, andra EU-institutioner och internationella organisationer och forum.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare med kunskaper i minst två EU-språk – fördjupade kunskaper i språk 1 (ett av EU:s 24 officiella språk) och tillfredsställande kunskaper i språk 2 (engelska eller franska).

Du måste dessutom ha en universitets- eller högskoleexamen efter tre års studier till agronom eller inom jordbruksvetenskap, följt av åtminstone tre års yrkeserfarenhet på området (hållbart jordbruk, landsbygdsutveckling, skogsbruk, hållbara naturtillgångar, jordbruksekonomi, jordbruksmarknader eller handel med jordbruksvaror). Du kan också söka om du har en universitets- eller högskoleexamen efter tre års studier i valfritt ämne, följt av åtminstone sex års yrkeserfarenhet på området.

Om det här stämmer på dig, kan du vara den vi söker!

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 4 februari 2021.