Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Ny kompetensram

I den nya kompetensramen definieras de kompetenser som är nödvändiga för att effektivt kunna utföra ett visst arbete. Där finns också transparent information för urvalsförfarandet i och med att man klargör de förväntade egenskaper som de sökande måste visa upp under uttagningsproven.

Nedan hittar du de nya allmänna kompetenserna för de framtida proven vid utvärderingscentrumet.