Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 24/06/2021

Antal godkända sökande på reservlistan: 8

Godkänt resultat: 153​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date: 25/06/2021 - 08:26

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 15/02/2021

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 13

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Post date: 17/02/2021 - 17:04

Publicering av resultaten av tillträdesproven i de sökandes Epsokonton: 03/07/2020

Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 13

Poängkrav: 33​

Post date: 07/07/2020 - 17:26

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Celestina Iannone

Ställföreträdande ordförande

Erwin Beysen

Medlemmar

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Ställföreträdande medlemmar

Liina Teras

Gianfranco Gori

Post date: 07/08/2019 - 16:41

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 12/07/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 36

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 19​

Post date: 19/07/2019 - 11:11

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 07/06/2019

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 366

Post date: 11/06/2019 - 16:08