Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

BERNSEL Johanna

Ställföreträdande ordförande

SALIBA Paul

ROSENBAUM Eckehard

Medlemmar

BERGER Bernhard

D'EUGENIO Joachim

CRISAN Ana-Lucia

HENDRIX Katleen

PAKALIN Sazan

BLANC SIMONETTI Florence

FILIPESCU Daniela

TZAMALIS Georgios

Ställföreträdande medlemmar

KONRAD Robert

KARBAUSKAITĖ Lina

BLASS RICO Ana María

TEMMINK Harrie

Post date: 11/04/2022 - 16:08

Publicering av resultaten av tillträdesetappen i de sökandes Epsokonton: 01/03/2022

Ungefärligt antal sökande som kallas till uttagningsprovets nästa etapp: 140

Talent Screener – poängkrav för att bli kallad till uttagningsprovets nästa etapp: 28​

Post date: 04/03/2022 - 11:16

Vi vill meddela de sökande till uttagningsprov EPSO/AD/390/21 att utvärderingen av Talent screener för närvarande är försenad.

Vi kommer att informera de sökande både via deras Epsokonton och på vår webbplats så snart det finns ny information.

 

 

Post date: 19/11/2021 - 10:37

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 01/07/2021

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 518

Post date: 02/07/2021 - 08:36