Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Publicering av kallelsen till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 26/04/2022

Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 85

Poängkrav för att gå vidare: 12​

Post date: 02/05/2022 - 16:17

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Wasbauer, Veronique

Ställföreträdande ordförande

Ahbe, Martin

Casalta, Sylvie

Dalpozzo, Luca

De Clercq, Guido

Dehon, Pierre-Jacques

Medlemmar

Bloemendal, Jan

Bokor, Peter

Cayuela, Luc

Dajka, Bela

De Smet, Kris

Dionisi, Andrea

Fiorino, Luigi

Goll, Michael

Horvath, Agnes

Jacobi, Tobias

Kilgallen, Brian

Kovacs, Sandor

Le Borgne, Helene

Logar, Barbara

Menendez, Daniel

Orlandi, Maria Chiara

Pakalin, Sazan

Palmisano, Tiziana

Petrova Cerchia, Silvia

Piscoi, Paul

Plantady, Martial

Rademakers, Eline

Samsel, Anna

Serrano Jimenez, Marta

Tascon Cabrero, Ruben Ivan

Theocharis, Taxiarchis

Von Kietzell, Jan

Warnel, Joanna

Wiesner, Lale

Wolf, Michel

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Post date: 07/04/2022 - 14:38

Publicering av resultaten av tillträdesetappen i de sökandes Epsokonton: 28/02/2022

Ungefärligt antal sökande som kallas till uttagningsprovets nästa etapp: 90

Talent Screener – poängkrav för att bli kallad till uttagningsprovets nästa etapp: 12​

Post date: 03/03/2022 - 09:55

Publicering av resultaten av tillträdesproven (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 16/11/2021

Ungefärligt antal sökande som har gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 190

Post date: 17/11/2021 - 12:52