Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 05/02/2020

Antal godkända sökande på reservlistan: 21

Godkänt resultat: 99​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date: 13/02/2020 - 09:33

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Durand Fabien

Ställföreträdande ordförande

Dehon Pierre-Jacques

Jarecsni Laszlo

Medlemmar

Curran Christian

Mehl Bruno

Heed Kristina

Marin Constantin

Knudsen Morten

Lehmusjarvi Inkeri

Fourneau Stéphane

Inclan Gonzalez Antonio

Grange Jean-François

Rusin Anna

Piechowski Arkadiusz

De Boeck Koenraad

Perez Antonio

Decoutere Dominiek

Westberg Lena

Ortega Montero Maria del Carmen

Marvona Anna

Meijst Willem

Hasnaoui Rachid

Gervasoni Sergio

Bengtsson Eva

Volante Sandra

Kalossakas Konstantinos

Sanz Canil Sergio

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Post date: 12/09/2019 - 16:03

Publicering av kallelsen till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 10/09/2019

Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 57

Poängkrav för att gå vidare: 29​

Post date: 11/09/2019 - 10:43

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 03/07/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 57

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 29​

Post date: 09/07/2019 - 11:00

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 03/06/2019

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 82

Post date: 07/06/2019 - 16:22

Meddelandet om uttagningsprov för det här urvalsförfarandet har rättats.

Du hittar rättelsen till meddelandet under ”Viktigt att läsa” på sidan om uttagningsprovet.

Post date: 07/02/2019 - 09:20