Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 27/09/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 10

Godkänt resultat: 110,5​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Post date: 09/28/2017 - 15:43

Publicering av kallelsen till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 19/04/2017

Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 31

Poängkrav för att gå vidare: 30​

Post date: 04/19/2017 - 16:18

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Beatriz SANZ REDRADO

Ställföreträdande ordförande

Brigitte LEMOIGNE

Medlemmar

Godelieve DEBILLE
Mario PALMA
Lara DOBINSON
Ilias SOTIRCHOS
Jean Claude VENCHIARUTTI
Rita DI PROSPERO

Ställföreträdande medlemmar

Cvetelina CHOLAKOVA
Christelle GOULARD
Thomas STEIGER
Brigitte ERDMANN
Anton PENNEMAN
Diego RASETTI
Birgitt THENNER
Alexander GUGGEIS

 

Post date: 04/12/2017 - 16:08

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 16/03/2017

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 29

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 30​

 

Post date: 03/17/2017 - 17:32

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 06/02/2017

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 39

Post date: 02/23/2017 - 14:48