Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 21/02/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 8

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Post date: 26/02/2018 - 16:17

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Stephanie RIDLEY

Ställföreträdande ordförande

Lena WESTBERG

Medlemmar

Monica FUENTES GARCIA
Lucio MASTROSIMONE
Josanne BONNICI
Amparo RUEDA BUESO
Alfonso CERCAS
Alessio LIMONET
Ino Mario GRECH
Silvia CANNALIRE

Ställföreträdande medlemmar

Jose Maria SUBRA ALFARO
Ilaria FUSILLI
Tania GRECH
Maria GOMEZ-LEAL
Sveva BARBAGALLO
Glorienne PORTELLI 

Post date: 06/11/2017 - 15:55

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 13/10/2017

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 28

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Post date: 18/10/2017 - 13:28

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 04/04/2017

Antal sökande som kallats till översättningsproven: 61

Resultat som krävdes i tillträdesproven för att kallas till översättningsproven: 44​

Post date: 19/04/2017 - 14:15

Antal ansökningar: 1022

 

Post date: 23/01/2017 - 15:46