Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 07/12/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 41

Godkänt resultat: 108,5​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date: 12/12/2018 - 17:54

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 16/07/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 112

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Post date: 16/07/2018 - 16:47

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Eric Thevenard

Ställföreträdande ordförande

Tarja Michejeff
Luca Dalpozzo 

Medlemmar

Sirkku Heinimaa
Marina Marini
Tim Gumbel
Annamaria Csordas
Andrea Dionisi
José Luis De Felipe Gardon 

Ställföreträdande medlemmar

Frans Verstraete
Francisco Reviriego Gordejo
Anne-Catherine Richard McGillivray
Pavlos Mouratidis 

Post date: 16/07/2018 - 16:44

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 14/06/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 105

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 45​

Post date: 18/06/2018 - 16:59

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 25/05/2018

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 389

Post date: 30/05/2018 - 16:09