Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 30/10/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 9

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date: 31/10/2018 - 10:13

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 23/07/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 9

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Post date: 23/07/2018 - 11:37

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Joseph IZZO CLARKE

Ställföreträdande ordförande

Mario BUGEJA

Medlemmar

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Ställföreträdande medlemmar

Erika VASSALLO

David BORG

Post date: 19/02/2018 - 16:35

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 14/02/2018

Antal sökande som kallats till översättningsproven: 25

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Post date: 19/02/2018 - 16:30

Antal ansökningar: 26

Post date: 19/02/2018 - 16:28

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen

från 14/01/2018 - 14:00

till 14/01/2018 - 16:00

Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

 

 

Post date: 11/01/2018 - 16:33

Ansökningstiden för uttagningsprov Juristlingvister – maltesiska (MT) har förlängts!

Sista ansökningsdag är nu 30/01/2018 - 12:00.

Läs mer om provet på ansökningssidan

Post date: 08/01/2018 - 12:14

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen

från 07/01/2018 - 03:00

till 07/01/2018 - 14:00

Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

 

 

Post date: 03/01/2018 - 15:37

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen

från 17/12/2017 - 12:00

till 17/12/2017 - 14:00

Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

 

 

Post date: 14/12/2017 - 14:15
På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen

från 10/12/2017 - 14:00

till 10/12/2017 - 20:00

Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

 

Post date: 08/12/2017 - 17:17

På grund av underhållsarbete kan du inte logga in på ditt Epsokonto

från den 07/12/2017 - 09:00

till den 07/12/2017 - 13:00

Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date: 04/12/2017 - 14:11