Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 17/06/2019

Antal godkända sökande på reservlistan: 33

Godkänt resultat: 106​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date: 17/06/2019 - 15:42

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

KLABUNDE Achim

Ställföreträdande ordförande

DOCKSEY Chris

Medlemmar

DE LOCHT Priscilla
SABBIONI Secondo
KAPSOSIDERI Xanthi
KALLENBERGER Ute
LAKANDER Malgorzata
ROBERT Romain
PALLA Luisa
GAYREL Claire

Ställföreträdande medlemmar

OTERO ZAPATA Reyes
CHIRA PASCANUT Constantin
GALVEZ VIA Rafael
SZABO Laszlo
KAMPOURAKI Dina

Post date: 11/02/2019 - 11:15

Publicering av kallelsen till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 30/01/2019

Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 99

Poängkrav för att gå vidare: 31​

Post date: 01/02/2019 - 09:52

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 04/12/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 90

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 31​

Post date: 13/12/2018 - 11:37

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 11/10/2018

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 263

Post date: 12/10/2018 - 16:30