Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 03/05/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 16

Godkänt resultat: 115,5​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date: 03/05/2018 - 14:16

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Belge, Bénédicte

Ställföreträdande ordförande

Galvez Via, Rafael

Medlemmar

Torelli, Rosa
Salvetti, Elvio
Everaerts, Inge
Haemers, Franciscus
Sabbatucci, Gilles
Jarecsni, Laszlo 

Ställföreträdande medlemmar

Schermbach, Silvia
Smit, Mark
Marck, Genevieve
Stevant, Françoise

Post date: 14/11/2017 - 11:14

Publicering av kallelsen till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 17/10/2017

Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 44

Poängkrav för att gå vidare: 29​

Post date: 18/10/2017 - 13:32

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 03/07/2017

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 47

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 29​

Post date: 03/07/2017 - 15:49

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 20/06/2017

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 462

Post date: 03/07/2017 - 15:47

Antal ansökningar: 707

Post date: 03/07/2017 - 15:45