Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 04/09/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 13

Godkänt resultat: 101,5​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date: 10/09/2018 - 10:43

Publicering av kallelsen till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 16/05/2018

Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 38

Poängkrav för att gå vidare: 24​

Post date: 16/05/2018 - 15:21

Den 16/05/2018 kommer det att hållas en demonstration och strejk i Bryssel.

Det kommer med stor sannolikhet att leda till trafikproblem och störningar i kollektivtrafiken.

Om du har bokat tid för prov eller på utvärderingscentrum den här dagen, rekommenderar vi dig att kontakta din resebyrå, flygbolag eller liknande för att förvissa dig om att du kan komma hit i tid.

Aktuell reseinformation finnas här: Belgiens järnvägsbolag och kollektivtrafiken i Bryssel

Post date: 15/05/2018 - 09:26

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

KERKHOFS Serge

Ställföreträdande ordförande

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Medlemmar

Kalossakas, Konstantinos

Stanescu, Suzana

Stendera-Bzdela, Paulina

Saliba, Paul

Ilieva Moriceau, Jolita

Aubry, Charles 

Nassos, Nikolaos

De Sterck, Harald

Grijseels, Dirk

Morello, Enrico

Bosman, Didier

Lecloux, Eric

Ställföreträdande medlemmar

Miranda Perales, Francisco

Catalani, Simone

Doclot, Michel

Bellomo, Joseph

Islamaj, Agim

Delgado Saez, Rogers

Post date: 12/04/2018 - 11:28

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 18/12/2017

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 36

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 24​

Post date: 18/12/2017 - 12:31

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 24/10/2017

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 125

Post date: 27/10/2017 - 14:58