Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 31/07/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 7

Godkänt resultat: 112​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date: 02/08/2018 - 16:11

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 26/01/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 21

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 19​

Post date: 05/02/2018 - 14:34

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 15/12/2017

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 65

Post date: 19/12/2017 - 11:31

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Marijana NIKOLIC

Ställföreträdande ordförande

Christian WOLMERUD

Medlemmar

Dorte HIERL THISTED
Srdan RAHELIĆ
Etleva CAMILLERI
Yvonne HOOGLAND
Spela TERBOVC
Jaana NIEMINEN-LINQUIST

Ställföreträdande medlemmar

Caspar CURDT-CHRISTIANSEN
Maja KUSAN
James BORG
Willem MEIJST
Tina GROSEL DAVIES
Paula CANDELL
Joseph CARUAN
Satu NIEMINEN
Liesbet DE BRABANDER
Frédéric QUEVY

Post date: 18/12/2017 - 10:52

Antal ansökningar: 101

Post date: 14/11/2017 - 11:10

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen

från 15/10/2017 - 15:00

till 15/10/2017 - 17:00

Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

 

Post date: 13/10/2017 - 17:18