Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Epsos utvecklingsarbete för urvalsförfaranden

Epso håller just nu på med en genomgripande förändring av sina metoder för att välja ut personal. Målet är att bättre tillgodose EU-institutionernas behov och spegla verkligheten på dagens arbetsmarknad. Vi överväger ett nytt koncept för det allmänna handläggarprovet (AD) och en reviderad kompetensram för att bland annat få en större mångfald bland de sökande när det gäller profil och bakgrund. När det gäller uttagningsproven för specialister håller vi redan på att testa några nya urvalsmetoder.

Det främsta syftet med förändringarna är att snabba på uttagningsförfarandet och göra det effektivare för både de sökande och utvärderarna. Vi vill också bli bättre på att nå ut till sökande med specialistprofiler som är eftersökta av de rekryterande institutionerna. Dessutom vill vi införa moderna testmetoder enligt bästa internationella praxis. Epso strävar efter att införa datorstödd generering av flervalsfrågor inom specifika ämnesområden. Ett sådant prov ska läggas in tidigt i uttagningsprov för specialister, samtidigt som proven i slutledningsförmåga bara ska bedömas som godkända eller inte godkända. På grund av covid-19-krisen har Epso snabbare än planerat gått över till utvärderingscentrum på distans, och för vissa uttagningsprov får de sökande välja mellan att göra en del av de datorbaserade proven på distans eller på ett provcentrum. Andra pilotprojekt gäller prov på alla de 24 officiella EU-språken eller en datorstödd ”talent screening”. Med tanke på att de här pilotprojekten befinner sig i ett tidigt skede och att utfallet måste analyseras kommer vi att berätta mer om de nya inslagen längre fram.

Objektivitet och likabehandling är centrala värden i alla processerna.