Hoppa till huvudinnehåll

Mångfald och inkludering

Picture showing 6 people

EU lägger stor vikt vid mångfald som en källa till framsteg, innovation, kreativitet och styrka. En mångsidig och inkluderande miljö är en miljö där allaoavsett bakgrund får lika möjligheter, har en känsla av tillhörighet och uppskattas för sina egna bidrag till arbetet.

Att se till att urvalsförfarandena är rättvisa för att locka till sig en mångsidig kompetensreserv är bara det första steget.

EU:s institutioner, organ och byråer är fast beslutna att bevara mångfalden och skapa en inkluderande arbetsplats. De uppfyller åtagandet genom en rad riktade åtgärder. Exempel på åtgärder:

  • Strategier som ska se till att alla EU-anställda känner sig uppskattade och kan nå sin fulla potential under hela karriären.
  • Strategier som skapar en bättre balans mellan arbete och privatliv med distansarbete och flexibla arbetsformer för de anställda.
  • Fortbildning för chefer och personal i att hantera och motverka diskriminering och trakasserier, mobbning, olämpligt beteende eller beteende som sår splittring på arbetsplatsen.

Läs mer om mångfald och inkludering inom EU:s institutioner, organ och byråer https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/people-first-modernising-european-commission/people-first-diversity-and-inclusion_sv

Epso främjar lika möjligheter och mångfald i sin utåtriktade verksamhet för att locka till sig begåvande människor med olika bakgrund från alla EU-länder. Dessutom har Epso genomfört riktade kommunikationsinsatser, t.ex. en inbjudan till alla organisationer i EU som arbetar för mångfald och inkludering om ett närmare samarbete. Syftet med inbjudan var att nå ut till så många duktiga personer med olika bakgrund som möjligt för att bredda mångfalden i Epsos pool av sökande och i slutändan också i EU-institutionernas personalstyrka.