Hoppa till huvudinnehåll

Chefer för administrationen vid EU:s delegationer

Vill du jobba utomlands som chef för administrationen på en av EU:s delegationer?

EU söker administrativa chefer (lönegrad AST 4). Om du rekryteras får du arbeta vid Europeiska utrikestjänsten (EEAS).

Som chef för administrationen får du bistå chefen för EU-delegationen med att uppfylla hans eller hennes uppdrag när det gäller delegationens dagliga verksamhet – du får bland annat sköta budget- och personalfrågor, övervaka logistik, leveranser och tjänster och ansvara för personalens och byggnadernas säkerhet. Tillsammans med chefen för delegationen får du ansvara för det övergripande administrativa och ekonomiska genomförandet av delegationens budget och bidra till att arbetet vid delegationen flyter smidigt.

All personal inom utrikestjänsten får i perioder jobba på en delegation. Under karriären får du växla mellan olika jobb i länder utanför EU och på huvudkontoret i Bryssel. Vissa delegationer ligger i länder med svåra levnadsvillkor och osäkert säkerhetsläge.

Som arbetsgivare erbjuder EU:s institutioner och organ en miljö där du omgiven av expertis har en mängd möjligheter att lära dig nya saker, öka din kompetens och gå vidare i din karriär. Där arbetar internationella team med personer från olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen.

Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av EU:s grundläggande principer. Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Är du den vi söker?

Om du är EU-medborgare med kunskaper i minst två officiella EU-språk: fördjupade kunskaper i ett av de 24 officiella EU-språken och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska – då kan du vara den vi söker.

Dessutom måste du ha antingen en avslutad eftergymnasial utbildning på minst två år, styrkt med examensbevis, inom juridik, företagsadministration, personalförvaltning, ekonomi, redovisning, logistik, fastighetsförvaltning eller ingenjörsvetenskap, följt av minst sex års relevant yrkeserfarenhet, eller gymnasieutbildning styrkt med slutbetyg som ger behörighet till eftergymnasial utbildning, följt av minst nio års relevant yrkeserfarenhet.

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 14 juli 2022.