Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Hur ska jag ladda upp och länka mina styrkande handlingar?

Senast dagen före proven vid utvärderingscentrumet måste du ladda upp skannade kopior av relevanta handlingar som styrker uppgifterna i din ansökan. De styrkande handlingarna måste

A. vara uppladdade i ditt Epsokonto
B. ha lagts till din ansökan.

Du kan läsa mer om vilka styrkande handlingar som ska laddas upp i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov som ingår i meddelandet om uttagningsprovet.

A. Ladda upp handlingar i ditt Epsokonto

Ladda först upp skannade kopior av dina handlingar i ditt Epsokonto genom att klicka på knappen ”Ladda upp styrkande handlingar” som finns i kontot.

Dina styrkande handlingar kan gälla en av följande fyra filtyper:

  1. Id-kort/pass
  2. Utbildning
  3. Yrkeserfarenhet
  4. Andra styrkande handlingar

Du kan ladda upp högst 20 filer för kategori 1, 2 och 4 och högst 50 filer för kategori 3 (max 2 MB per fil).

Tillåtna filformat är pdf, tiff eller jpg. Vårt system stöder inga andra filformat.

Om du får ett felmeddelande bör du ge din fil ett annat namn: Använd bara en punkt (.) före filformatet (pdf, tiff eller jpg) och använd inga specialtecken (t.ex. _-/) eller mellanslag i filnamnet.

Du kan se ett dokument som du har laddat upp tidigare genom att klicka på Visa-ikonen (ett öga) och du kan radera ett dokument genom att klicka på papperskorgen. Du kan bara radera dokument som ännu inte eller inte längre är länkade till en ansökan.

B. Länka dokument till din ansökan

När du har laddat upp dina styrkande handlingar i ditt Epsokonto måste du länka handlingarna till relevanta data i din ansökan genom att klicka på knappen ”Lägg till styrkande handlingar” som finns bredvid varje ansökan i fliken med ansökningar i Epsokontot.

Genom att klicka på knappen ”Lägg till styrkande handlingar” kommer du till listan med styrkande handlingar som finns uppladdade i ditt Epsokonto. Dokumenten grupperas efter ”filtyp”. För varje post under ”Utbildning” och ”Yrkeserfarenhet” måste du länka en handling som tidigare har laddats upp i motsvarande filtyp. Ditt id-kort/pass och informationen i Talent screener måste också styrkas med en länkad handling.

Du kan göra följande:

  1. Titta på ett dokument (ögat)
  2. Lägga till ett dokument (kedjan)
  3. Ta bort alla dokument (alla överst)
  4. Ta bort ett dokument (bruten kedja)

Styrkande handlingar skickas inte vidare till de rekryterande avdelningarna.