Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vilka uppföranderegler gäller i lokalerna där de datorbaserade proven hålls?

Alla som bryter mot följande uppföranderegler kan tvingas lämna provlokalen och uteslutas från resten av urvalsförfarandet.

Du måste följa bestämmelserna för Prometrics provlokaler (de finns också på plats på provdagen) och alla anvisningar från personalen i provlokalen.

Alla prov övervakas och filmas. Skrivvakterna går regelbundet runt i lokalen under proven för att se till att allt går rätt till.

Mat och dryck får endast förtäras i uppehållsrummet och får inte tas med in i provlokalen. Det finns inga förfriskningar på plats.

Du får bara använda den hjälp och utrustning som tillhandahålls på plats för att göra proven.

Alla förbjudna föremål (t.ex. klockor, papper och penna, böcker, anteckningar, instruktioner, portföljer, väskor, räknare, datorer, surfplattor, mobiltelefoner, mp3-spelare och kameror) ska stängas av och förvaras i angivna skåp. För vissa översättningsprov får du ta med dig egna ordböcker (om det särskilt anges i meddelandet om uttagningsprov). Läs mer i svaret på frågan Får jag ta med mig ordböcker till översättningsproven?.

Du kan bli ombedd att ta av dig dina glasögon så att de kan undersökas noggrant. 

Du får inte bära några andra smycken än förlovnings- och vigselringar i provlokalen.

Du måste ha på dig de kläder och smycken som tillåtits i provlokalen under hela provet. Kläder eller smycken som du har tagit av dig, måste läggas i ditt skåp.

Varken Prometric eller Epso tar något ansvar för tillhörigheter som du tagit med dig till provlokalen och som försvinner eller skadas.

Om du är gravid ska du berätta det för Prometrics personal så att du slipper säkerhetsskannas.

Det är strängt förbjudet att på något sätt kopiera eller spela in provinnehållet eller att publicera det. Allt innehåll är Epsos egendom.

Rökning är strängt förbjuden.

Du får inte prata i provlokalen. Om du behöver hjälp kallar du på en skrivvakt genom att räcka upp handen.

Om du uppträder oartigt, oförskämt, nedlåtande eller hotfullt mot personalen eller andra sökande kan du uteslutas från uttagningsprovet.