Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vilka anvisningar finns för de datorbaserade proven?

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan kan du läsa hur många frågor proven omfattar, hur länge proven pågår och vilka gränser som gäller för godkänt.

Ankomst till provlokalen:

Adressen till provlokalen får du via länken i bokningsbekräftelsen i ditt Epsokonto. Du måste vara på plats minst 30 minuter före din bokade tid. Vi kan inte garantera att det finns någon ledig plats om du är sen eller missar din bokade tid.
Innan du gör provet kan det vara bra att läsa om vilka uppföranderegler som gäller i lokalerna där de datorbaserade proven hålls

Prov med flervalsfrågor:

Du anvisas en ledig plats. Om du är tidig kan du erbjudas möjlighet att göra proven före din bokade tid. Om ditt prov försenas med mer än 30 minuter av skäl som vår samarbetspartner Prometric inte rår över (t.ex. tekniska problem), kan du be personalen i provlokalen att få boka om till en annan dag.

Case-övning, skriftligt prov på området och översättningsprov:

Det kan uppstå förseningar, så se till att du har möjlighet att var kvar längre i provlokalen. Beroende på orsaken till förseningen kan proven undantagsvis försenas med flera timmar. Du får mer information på plats om det behövs.

Identitetskontroll:

Det här måste du ha med dig till provlokalen:

  • En utskrift av bokningsbekräftelsen från ditt Epsokonto.
  • En giltig id-handling med ett nytaget foto och namnteckning, till exempel pass, nationellt id-kort, körkort med foto, nationellt/regionalt uppehållstillstånd eller militärt id-kort.
  • Om id-handlingen med foto saknar namnteckning måste du ta med dig någon annan handling som styrker din identitet, till exempel körkort utan foto eller bankkort.

Uppgifterna på id-handlingen måste vara identiska med personuppgifterna i ditt Epsokonto.

Själva proven:

Du kan inte byta den skrivplats som du har blivit anvisad.

 

Provet inleds med att du måste bekräfta ditt namn. Om provet inte står i ditt namn, ska du trycka på “No” på skärmen och genast kalla på en skrivvakt.
Alla anvisningar i proven, t.ex. instruktionerna, introduktionsbilderna och enkäten, är normalt på ditt andraspråk. Vid uttagningsprov för språkliga handläggare kan det vara annorlunda.
Själva proven är på de språk som du valde i din ansökan. Du kan kontrollera vilka språk du valt i ditt Epsokonto. Du kan inte ändra dina språkval efter att ha skickat in ansökan. 
Vid alla skrivplatser ska följande finnas: 

  • Anteckningsmaterial
  • En märkpenna
  • En högerhänt mus
  • BARA FÖR prov inom urvalsförfarandet för kontraktsanställda (CAST/P): En miniräknare med basfunktioner (de som visas nedan eller liknande, beroende på var provlokalen ligger). Eftersom det rör sig om enkla räknare kommer det inte längre att finnas några instruktioner. Du ansvarar för att se till att räknaren fungerar innan du börjar proven. Du ska också rensa minnet.
  • En räknare på datorn för prov med räkneuppgifter (se bild 4 nedan).
  • Engångsöronproppar (på begäran)
  • Hörselskydd (på skiljeväggen mellan skrivplatserna eller på begäran)

​Kontrollera att allt fungerar före proven. Om du behöver hjälp under proven, ska du räcka upp handen och vänta på en skrivvakt.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

 

Instruktioner:

Innan du börjar med proven visas en instruktion på 5–10 minuter där du kan se hur du svarar på frågorna och hoppar mellan dem.
Epso godkänner inga klagomål på provmiljön och navigationen inom provet, eftersom de förklaras noggrant i instruktionerna.
För vissa frågor måste du skrolla ner för att se hela frågan och alla svar. När du gått igenom instruktionerna klickar du på ”END” för att börja med proven.

Ta paus och avsluta proven:

Du bör göra färdigt alla prov.
Du får eventuellt ta en paus vid en viss tidpunkt under proven. Den exakta tiden står i kallelsen.
Se till att du inte avslutar pausen av misstag (genom att klicka på ”END”), eftersom nästa prov då startas automatiskt.
Om du lämnar provlokalen någon gång under proven (oplanerad paus) läggs ingen extratid till.
Om du vill gå i förtid får du lämna rummet så tyst som möjligt efter att ha meddelat en skrivvakt (bara möjligt för vissa typer av prov).
Du måste skriva in och ut dig varje gång du går in eller ut ur provlokalen.

Enkät:

I slutet av proven (utom inkorgsövningen) får du frågan om du vill fylla i en enkät om hur du upplevde provsituationen. Det tar fem minuter att svara på enkäten. Den gäller inte tekniska problem eller innehållet i frågorna (läs relevanta vanliga frågor). Enkäten påverkar inte dina provresultat.

Efter proven:

Du kan be om ett närvarointyg när du är färdig med proven.
Du får inte reda på några provresultat i provlokalen.
När alla sökande har gjort proven bearbetar Prometric resultaten och skickar dem till Epso. Uttagningskommittén godkänner sedan resultaten vid ett särskilt möte. Hela proceduren tar normalt några veckor.
Provperioden kan förlängas om det behövs.