Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vad är ett utvärderingscentrum?

Vid utvärderingscentrumet bedöms dina allmänna och/eller specifika kompetenser med hjälp av olika övningar, vars innehåll har validerats av uttagningskommittén. Du kan till exempel få göra en ”case”-övning, en muntlig framställning, en strukturerad intervju, en intervju på det aktuella området och en inkorgsövning. I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om proven och vilka språk som används. Läs mer om de allmänna kompetenserna.

Minst två utbildade bedömare observerar och utvärderar dig under övningarna. Ditt slutresultat bygger på utvärderingen av varje enskild kompetens som testas i övningarna vid utvärderingscentrumet.

Av organisatoriska skäl kan ”case-övningen” anordnas i en provlokal i ett EU-land vid ett annat tillfälle än de andra övningarna vid utvärderingscentrumet.

Andra prov vid ett utvärderingscentrum anordnas vanligtvis på distans. I undantagsfall kan du få göra några av utvärderingscentrumets prov i Bryssel eller Luxemburg på den plats som anges i kallelsen.