Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Får jag söka trots att jag är överkvalificerad?

Question categories:

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan anges minimikraven på utbildning och yrkeserfarenhet. Där beskrivs också vilka arbetsuppgifter du förväntas utföra.

Alla som uppfyller minimikraven och vars utbildning och yrkeserfarenhet är relevant för de aktuella arbetsuppgifterna får lov att söka.

Men även om du har högre utbildning och/eller längre yrkeserfarenhet kan du bara anställas i den lönegrad/tjänstegrupp och för den profil som provet eller inbjudan gäller.

Om du till exempel har en kandidatexamen kan du ändå söka till ett urvalsförfarande för assistenter. Du bör dock noggrant läsa vilka arbetsuppgifter det gäller för att förvissa dig om att du har rätt yrkeserfarenhet och motivation att utföra dem.