Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en uttagningskommitté?

Question categories:

Alla urvalsförfaranden för fast anställd personal har en egen uttagningskommitté, som ansvarar för att välja ut de sökande i varje etapp och upprätta den slutliga listan över godkända sökande. Uttagningskommittéernas medlemmar är personal från EU-institutionerna och består vanligtvis av permanenta och tillfälliga medlemmar. De permanenta medlemmarna har lånats ut av sin ordinarie arbetsplats till Epso för 2 till 4 år för att se till att urvalsförfarandena är konsekventa sinsemellan. De tillfälliga medlemmarna utses för ett visst urvalsförfarande där man behöver deras specifika sak- eller språkkunskaper.