Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en reservlista?

Question categories:

Sökande som godkänns i ett uttagningsprov för fast anställd personal förs upp på en reservlista. EU-institutionerna rekryterar sedan från listan när de har lediga tjänster. Syftet med ett uttagningsprov är alltså inte att hitta en person för en viss tjänst utan att skapa en reserv av personer som rekryteras när det finns lediga jobb.

Om du är bland de sökande som har fått högst poäng efter utvärderingsfasen hamnar du på en reservlista.

Reservlistorna från de allmänna uttagningsproven är giltiga i ett år. För specialistprofiler är de giltiga i tre år. Giltigheten för en reservlista kan förlängas i enlighet med EU-institutionernas behov.