Hoppa till huvudinnehåll

Vad är ett allmänt uttagningsprov?

Question categories:

EU-institutionerna rekryterar sina fast anställda tjänstemän genom allmänna uttagningsprov. Proven består av olika delprov och övningar för att bedöma yrkeskunskap och särskilda nyckelkompetenser. Med tanke på hur många det är som söker är detta det mest rättvisa och öppna rekryteringssättet. Vi tar alltså inte emot några spontanansökningar.