Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär de olika lönegraderna för assistenter (AST)?

Question categories:
  • Assistenter är anställda i lönegraderna AST 1 till AST 11.
  • Nya assistenter börjar vanligtvis i lönegrad AST 1 eller AST 3.
  • För AST 1 måste du ha gymnasieutbildning och relevant yrkeserfarenhet, eller ha en relevant yrkesutbildning.
  • För AST 3 måste du i allmänhet ha en avslutad gymnasieutbildning, relevant yrkesutbildning och/eller flera års relevant yrkeserfarenhet.