Hoppa till huvudinnehåll

Hur väljs de sökande ut i urvalsförfarandet Cast permanent?

Question categories:

Att skicka in en ansökan betyder inte att du automatiskt blir kallad till urvalsproven. När det finns ett rekryteringsbehov kommer bara de sökande som har valts ut av den rekryterande avdelningen att kallas till proven.

Urvalsförfarande består av följande steg:

  1. Fyll i och validera din ansökan och uppdatera den minst var sjätte månad för att visa att du fortfarande är intresserad av att synas i databasen.
  2. När det finns ett rekryteringsbehov väljer den rekryterande avdelningen ut ett litet antal sökande från databasen med alla validerade och synliga ansökningar. På basis av uppgifterna i ansökningarna väljer rekryterarna ut sökande med den profil som bäst stämmer med avdelningens krav.
  3. De utvalda kallas sedan till urvalsprov som Epso anordnar. Det rör sig om datorbaserade flervalsprov, som anordnas på provcentrum i hela världen.
  4. Om du får godkänt i urvalsproven kallas du till rekryteringsprov som de rekryterande avdelningarna anordnar. Proven kan omfatta en intervju och andra former av utvärderingar.
  5. Om du klarar rekryteringsproven kan du få ett erbjudande om anställning.