Hoppa till huvudinnehåll

Vilken typ av prov måste jag göra om jag blir utvald?

Question categories:

Om du blir utvald av en rekryterande avdelning blir du kallad till två typer av urvalsprov.

Först får du göra en serie prov med flervalsfrågor så att vi kan bedöma din allmänna förmåga i fråga om läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (på språk 1).

Sedan får du göra ett särskilt prov av kompetensen* för den profil och tjänstegrupp du har sökt till (på språk 2). 

Om du redan har klarat proven med flervalsfrågor för samma eller en högre tjänstegrupp men inte kompetensprovet*, kallas du enbart till kompetensprovet*.

Epso anordnar inga kompetensprov för profiler i tjänstegrupp I. Om du har klarat proven med flervalsfrågor för tjänstegrupp I kan du bli kallad till ett kompetensprov som anordnas av den rekryterande avdelningen.

För alla tjänstegrupper kan den rekryterande avdelningen be dig att göra prov som är relevanta för jobbet i fråga, t.ex. prov i att skriva texter eller ett förarprov. Den rekryterande avdelningen kommer att ge dig närmare information om proven.

Titta gärna på våra exempelprov (Kontraktsanställda – Bedömning av kompetenser).

*Sökande till språkprofiler (korrekturläsare och översättare) gör ett språkförståelseprov i stället för ett kompetensprov.