Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer om jag blir godkänd i urvalsproven?

Question categories:

Om du klarar urvalsproven (du måste uppnå minst det angivna kravet för godkänt i varje prov enligt vad som anges i utlysningen), kan du bli kallad till en intervju hos den rekryterande avdelningen.

Så här länge är dina resultat giltiga (räknat från den dag då resultatet publiceras i ditt Epsokonto):

  • Proven i slutledningsförmåga: 10 år
  • Kompetensprovet: 5 år

Resultatet är alltid giltigt för den profil och det kompetensområde som du testades för och också för lägre tjänstegrupper.

Här är ett exempel: Du får godkänt i både proven i slutledningsförmåga och kompentensproven för juridikprofilen i tjänstegrupp IV.

Då är dina resultat giltiga för juridikprofilen i tjänstegrupp IV men också för lägre tjänstegrupper med en juridikprofil, i det här fallet tjänstegrupp III.

Det innebär att du kan bli kallad till intervjuer för lediga tjänster i både tjänstegrupp III och IV.

Om du däremot skulle få godkänt i proven för juridikprofilen i tjänstegrupp III, så gäller de inte för en högre tjänstegrupp, i detta fall tjänstegrupp IV.