Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer om jag inte klarar urvalsproven?

Question categories:

Om du inte blir godkänd i provet i slutledningsförmåga kommer det kompetensprov* du gjorde samtidigt inte att rättas.

Om du blir godkänd i provet i slutledningsförmåga men inte klarar kompetensprovet* kommer dina resultat från provet i slutledningsförmåga ändå att gälla.

Om du inte blir godkänd i ett prov gäller dessutom följande:

  • Om du inte blir godkänd i provet i slutledningsförmåga kan du inte kallas till ett nytt slutledningsprov för samma eller en högre tjänstegrupp de följande sex månaderna. Du kan dock fortfarande bli kallad till prov i slutledningsförmåga för en lägre tjänstegrupp.
  • Om du inte blir godkänd i kompetensprovet* kan du inte kallas till ett annat kompetensprov* de följande sex månaderna för samma profil i samma eller en högre tjänstegrupp. Du kan dock fortfarande göra kompetensprov* för samma profil i en lägre tjänstegrupp eller för en annan profil.

Sexmånadersperioden räknas från den dag då resultaten publiceras i ditt Epsokonto.

Tänk på att de rekryterande avdelningarna inte är tvungna att kalla dig till ett prov igen när sexmånadersperioden är över.

*Sökande till språkprofiler (korrekturläsare och översättare) gör ett språkförståelseprov i stället för ett kompetensprov.