Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer om jag klarar urvalsproven men inte rekryteringsproven?

Question categories:

De rekryterande avdelningarna kan kalla flera sökande till en intervju (och ibland andra prov också) för varje ledig plats. De väljer själva om de vill ge feedback efter intervjun (och eventuella prov).

Om du inte blir rekryterad efter rekryteringsproven är resultaten av dina urvalsprov ändå giltiga (*) enligt följande (räknat från den dag då resultaten publicerades i ditt Epsokonto):

  • Prov i slutledningsförmåga: 10 år
  • Kompetensprov: 5 år
  • Prov i språkförståelse: 5 år

De rekryterande avdelningarna kan välja ut dig igen och kalla dig till en ny intervju (och andra prov). 

Glöm inte att uppdatera din ansökan minst var sjätte månad om du vill att din ansökan ska förbli synlig för de rekryterande avdelningarna.

 

(*) Detta gäller bara Cast Permanent-förfaranden. Tänk på att dina provresultat i ett Cast Permanent-förfarande inte gäller för andra urvalsförfaranden.