Hoppa till huvudinnehåll

När och var får jag göra urvalsproven för urvalsförfarandet Cast Permanent?

Question categories:

Bara de sökande som har valts ut av rekryterarna kommer att kallas till urvalsproven.

Om du väljs ut kommer du att få en inbjudan att boka tid för proven. Inbjudan publiceras vanligtvis i ditt Epsokonto på bokningsperiodens första dag. Du bör gå in på ditt Epsokonto minst två gånger i veckan. Du måste boka och göra proven inom utsatt tid.

Proven består av datorbaserade flervalsfrågor. De äger rum på provcentrum runtom i världen.

En lista över provcentrumen finns i din inbjudan att boka tid och på Prometrics webbplats.

Tänk på att Epso inte ersätter några resekostnader.