Hoppa till huvudinnehåll

Det var ett problem med en av mina flervalsfrågor. Vad kan jag göra?

Question categories:

Om du är mycket tveksam till innehållet i en provfråga ska du kontakta oss enbart via Epsos webbplats (kontaktcentrum) inom 3 kalenderdagar från dagen för dina datorbaserade prov. Beskriv vad frågan handlade om (innehåll) så att vi kan identifiera den eller de frågor det rör sig om, och förklara så tydligt som möjligt vad du anser att felet består i. Uppge också ditt ansökningsnummer (se bilagan till meddelandet om uttagningsprov).

Om den aktuella frågan inte uppfyller Epsos stränga kvalitetskrav trots noggrann kvalitetskontroll vidtas följande korrigerande åtgärder:

  • Frågan rättas eller tas bort från frågedatabasen.
  • Frågan stryks och poängen fördelas bland de kvarvarande frågorna i provet (”neutralisering”).
  • Om frågan har strukits ser du det i de detaljerade resultaten, då frågan är markerad med ”N” (som står för ”neutralisering”).