Hoppa till huvudinnehåll

Jag anser att jag borde ha fått delta på grundval av min utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Din åsikt om hur din utbildning och/eller din erfarenhet skulle ha bedömts är subjektiv och kan inte ersätta uttagningskommitténs bedömning. Den är inget ovedersägligt bevis på att kommittén har begått ett uppenbart fel.

Uttagningskommitténs utvärderingskriterier omfattar oftast en lista över vad den anser vara relevant i fråga om studieinriktning och examensbevis samt yrkeserfarenhetens relevans, nivå och varaktighet. 

Olika faktorer kan förklara varför uttagningskommittén har beslutat sig för att utesluta dig på grundval av de fördefinierade urvalskriterierna:

  • Kopplingen mellan din utbildning och uttagningsprovets ämnesområde är inte tillräckligt stark.
  • Din utbildning är på fel nivå eller för kort.
  • Kopplingen mellan din erfarenhet och uttagningsprovets ämnesområde är inte tillräckligt stark. 
  • Din erfarenhet på det aktuella området är för kort.
  • Du har för kort erfarenhet efter den examen som krävs för uttagningsprovet.