Hoppa till huvudinnehåll

Varför har jag fått så låga poäng på mitt inledande prov?

Question categories:

Din åsikt om hur ditt prov borde ha bedömts är subjektiv och kan inte ersätta uttagningskommitténs bedömning. Den är inget ovedersägligt bevis på att kommittén har begått ett uppenbart fel.

Olika faktorer kan förklara uttagningskommitténs poängsättning, som bygger på fördefinierade utvärderingskriterier och betygsättarens kommentarer:

Vid till exempel översättningsprov får man bland annat poängavdrag för

  • Utelämnanden
  • Fel innebörd, grammatik, terminologi och ordval
  • Svårigheter att överföra budskapet i ett stycke
  • Bristande ordförråd
  • Ofullständiga översättningar

Ur rättslig synpunkt bör du också tänka på följande:

  • Poängsättningen görs vanligtvis anonymt av kvalificerade betygsättare på grundval av en ”poängskala”.
  • Betygsättarna får stränga riktlinjer om kvalitetskraven.
  • Fel leder till poängavdrag (vid översättningsprov).