Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Kan jag få en kopia av mina orättade skriftliga/praktiska prov?

Question categories:

Ja, utom i de fall då provinnehållet ska användas igen. Det får du reda på i förväg i meddelandet om uttagningsprov och/eller i kallelsen till proven i fråga.