Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer om en sökande känner någon av medlemmarna i uttagningskommittén?

Question categories:

Den sökande ska omedelbart meddela Epso som vidtar nödvändiga åtgärder så att det inte uppstår någon intressekonflikt.