Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vilka uppföranderegler gäller på utvärderingscentrumet?

Alla som bryter mot följande uppförandregler kommer att uteslutas från utvärderingscentrumet och urvalsförfarandet.

Utvärderingscentrumet på distans:

  • Följ anvisningarna i kallelsen.
  • Du måste göra proven utan hjälpmedel eller utrustning.
  • Om du inte har fått andra anvisningar för specifika övningar får det inte ligga några förbjudna föremål på ditt skrivbord (till exempel papper och penna, böcker, anteckningar, instruktioner, räknare, stationära eller bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner, kameror och andra typer av enheter som kan ta bilder och spela in ljud eller bild).

Utvärderingscentrumet på plats:

  • Du måste hela tiden följa personalens anvisningar.
  • Mat och dryck får endast förtäras i uppehållsrummen.
  • Du får bara använda den hjälp och utrustning som tillhandahålls på plats för att göra proven.
  • Alla förbjudna föremål (till exempel papper och penna, böcker, korrigeringsvätska, anteckningar, instruktioner, portföljer, väskor, räknare, datorer, surfplattor, mobiltelefoner, kameror och andra typer av enheter som kan ta bilder och spela in ljud eller bild) ska förvaras i angivna skåp och föremål som avger ljud måste stängas av.
  • Rökning är strängt förbjuden.
  • Om du uppträder oartigt, nedlåtande eller hotfullt mot personalen eller andra sökande kan du uteslutas från uttagningsprovet.