Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vad ska jag göra om jag anser att jag behandlades orättvist under uttagningsprovet på grund av att jag är annorlunda?

Epso lägger stor vikt vid jämlikhet, mångfald och inkludering och vi gör allt vi kan för att respektera principen om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande.

Om du anser att du har behandlats på ett orättvist eller diskriminerande sätt på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till en nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning ska du omedelbart kontakta oss och berätta om dina intryck och känslor.

Vi tar stor hänsyn till synpunkter från de sökande. Det är för er som vi tar fram våra strategier och rutiner för jämlikhet, mångfald och inkludering. Du kan läsa mer om hur vi genomför våra strategier i praktiken på vår sida om lika möjligheter.