Hoppa till huvudinnehåll

Kan jag väljas ut för flera profiler eller tjänstegrupper?

Question categories:

Ja, du kan väljas ut för mer än en profil eller tjänstegrupp.

Om du väljs ut flera gånger (av fler än en rekryterare) för samma profil i samma tjänstegrupp behöver du bara göra proven en gång.

Om du väljs ut för olika profiler/tjänstegrupper kommer du att kallas till proven för de profilerna/tjänstegrupperna i den ordning som de rekryterande avdelningarna har skickat begäran till Epso.

Varken du, de rekryterande avdelningarna eller Epso kan påverka i vilken ordning proven hålls.

Om du redan har klarat proven i slutledningsförmåga kan du bli kallad till kompetensprov* för olika profiler under samma provperiod.

*Sökande till språkprofiler (korrekturläsare och översättare) gör ett språkförståelseprov i stället för ett kompetensprov.