Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vad är ”Talent Screener” och hur fungerar den?

Talent Screener har tagits fram för uttagningsprov för specialister. Den ska hjälpa uttagningskommittén att hitta sökande med profiler som bäst motsvarar de arbetsuppgifter och urvalskriterier som beskrivs i meddelandet om uttagningsprov.

Du får svara på en serie frågor i fliken Talent Screener i webbansökan. Frågorna bygger på urvalskriterierna i meddelandet om uttagningsprov och uttagningskommittén kommer att utvärdera dina svar.

Alla sökande i ett uttagningsprov svarar på samma frågor. På så sätt får uttagningskommittén alla sökandes svar i samma form, vilket hjälper den att göra en noggrann och objektiv utvärdering av alla sökandes meriter.

Den objektiva utvärderingen garanteras av att uttagningskommittén använder samma på förhand fastställda utvärderingskriterier för alla sökande inom samma område i ett uttagningsprov.