Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vilka uppgifter ska jag uppge i Talent Screener och hur lång tid tar det att fylla i dem?

Avsätt tillräckligt med tid för att fylla i alla uppgifter i Talent Screener så att du ger uttagningskommittén all information den behöver för att utvärdera dina svar. Var tydlig så att kommittén kan avgöra om du uppfyller kriterierna för den efterfrågade profilen. Genom att bygga upp dina svar runt kriterierna gör du svaren mer relevanta och enklare att utvärdera.

Läs frågorna noggrant och svara på det som verkligen efterfrågas. Oftast ska du beskriva olika relevanta aspekter av din utbildning, fortbildning eller yrkeserfarenhet. Du ska t.ex. uppge din arbetsgivares namn, beskriva dina arbetsuppgifter, ange start- och slutdatum för en anställning och ange hur stor andel av din arbetstid du ägnade en viss arbetsuppgift.

Kommittén ger poäng på grundval av relevans, varaktighet, nivå på arbetsuppgifter och ansvar enligt vad du uppgett i fliken Talent Screener i din webbansökan.